Ejerforeningen Duegården

Velkommen til Knud den Stores Vej 32ABC i Roskilde. Ejerforeningen består af 24 ejerlejligheder fordelt på tre opgange. Vi er centralt beliggende i kongekvarteret tæt på både havnen, folkeparken og centrum.

Websitet er primært tiltænkt som et centralt sted for ejerne at samle fælles information, men bestemt også til eventuelt nye naboer i foreningen.

Velkommen til Ejerforeningen Duegården

Ejerforeningen Duegården administrerer de fælles opgaver og ansvarsområder som bygningen på Knud Den Stores Vej 32ABC i Roskilde kræver. Ejerforeningen består af tre opgange med hver otto lejligheder. Foreningen tegnes af en bestyrelse samt dennes formand, som er valgt af beboerne i ejerforeningen ved de ordinære generalforsamlinger. Medlemskab af ejerforeningen er påkrævet for alle ejere af lejligheder i bygningen.

Dette website er primært for ejerforeningens egne beboere, men nye naboer kan med fordel blive informeret omkring foreningen og bygningen. Websitet vil over tid skulle indeholde alle dokumenter, procedurer og vejledninger som relaterer til arbejdet i foreningen. Dette for at sikre et samlet sted for alle relevante oplysninger, samt en forsikring om, at allerede udarbejdede procedurer og dokumenter kan videreføres i forbindelse med udskiftning i bestyrelsen.

Foreningen tager intet ansvar for websitets informationer og deres rigtighed. Dette gælder sig bl.a. i forbindelse med lejlighedskøb og -salg, samt ved juridiske tvister. Websitet vil dog forsøges opdateret så snart der sker ændringer, men for validerede oplysninger kan disse rekvireres af vores ejendomsadministrator.

Beboerne

I tabellen nedenfor finder du alle beboerne i ejerforeningen. Du kan også finde deres lejlighedsnummer og nummeret på deres kælderrum. Navnet er samme navn som fremgår af postkasserne.

Lejl. nr. Kæld. Ford.
32A St. th. 1 4 8
32A St. tv. 2 5
32A 1. tv. 3 8
32A 1. th. 4 6
32A 2. tv. 5 8
32A 2. th. 6 6
32A 3. tv. 7 7
32A 3. th. 8 5
32B St. th. 9 6
32B St. tv. 10 5
32B 1. tv. 11 7
32B 1. th. 12 5
32B 2. tv. 13 7
32B 2. th. 14 5
32B 3. tv. 15 5
32B 3. th. 16 5
32C St. th. 17 5
32C St. th. 18 8
32C 1. tv. 19 6
32C 1. th. 20 8
32C 2. tv. 21 6
32C 2. th. 22 8
32C 3. tv. 23 5
32C 3. th. 24 7

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af nedenstående medlemmer:

Suppleanter

Interne revisorer

Dokumenter

Fremover vil relevante dokumenter for foreningen kunne findes i listen herunder.

Faciliteter

Denne sektion vil indeholde en oversigt over hvilke faciliteter vi har i ejerforeningen og hvilke regler og procedurer som er knyttet til de enkelte områder. 

Fælles vaskeri

Foreningen råder over to vaskemaskiner og en tørretumbler. Vaskeriet ligger under opgang C. Alle lejligheder har fået udleveret en lille brik med en chip, som bruges ved booking af tider på skærmen i vaskerummet. Vaskeriet er pengeløst og al forbrug afregnes automatisk på først kommende regning til ejerforeningen.

Foreningen har ligeledes to indendørs tørrerum i kælderen, samt en udendør tørreplads.

Procedure: Månedlig aflæsning til USB-stik og videre overlevering til ejendomsadministratoren foretages per juli 2014 af: Arne Normann Jakobsen

Fælles værksted

Alle beboere har adgang til foreningens fælles værksted, som findes i kælderen under opgang A. Nøglen til kælderen fungerer også til værkstedet.

Værkstedet må benyttes døgnet rundt, men larmende opgaver må kun udføres i tidsrummet 10.00 til 19.00.

Alle beboere skal rydde op efter dem selv, såfremt projektet tager flere dage skal eventuelle effekter markeres med lejlighedsnummer. Stærkt lugtende arbejde bør undgås (eller tilskrækkelig udluftning skal benyttes), da lejligheden ovenover generes af lugten.

Fælles have og grillplads

For enden af bygningen findes ejendommens fælles have og grillplads. Alle beboere kan naturligvis benytte disse. Det er almindelig kutume at hænge en seddel op i opgangene såfremt man ønsker at benytte samtlige faciliteter en dag/aften.

 

Historie

Nedenfor har vi en liste over de ændringer og forbedringer vi har lavet i vores forening.

 

Nov 2014 Udskiftning af kælderdøre, samt indgangpartier til alle opgange
Nov 2014 Opsætning af dørtelefoner i alle opgange
Juni 2014 Udskiftning af betalingsanlæg til fællesvaskeriet, nu pengeløst med chip
Nov 2013 Udskiftning af tagrender på begge sider af huset
2009-2010 Efterisolering af ydremure, nyt tag mod nord samt udskiftning af mange vinduer
2004 P-areal reetableret
2000 Nyt tag mod syd

Kontakt

Breve, regninger m.v. skal stiles til ejerforeningens formand.

Ejerforeningen Duegaarden
v/formand Arne Normann Jakobsen
Knud den Stores Vej 32C, 1. th.
4000 Roskilde